Pěkné prázdniny

Všem žákům, zaměstnancům školy, rodičům a lidem dobré vůle přejeme prázdniny a dovolené bez úrazů, covidů a nepříjemností. Zažijte společně spoustu zážitků a těšíme se na začátek nového školního roku.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský