Pod pokličkou pohádek

Pět dnů v polovině května prožily děti netradičně. Čekal je náhradní program za školu v přírodě. Každý den jim Večerníček poslal dopis, ze kterého se dozvěděly, co je čeká. Někdy jim připravil i leteckou poštu, v té hledaly informace o hradišťském regionu, které zužitkovaly v závěrečném kvízu. Na začátku týdne děti vyluštily šifry a poskládaly z nich název tématu: Pod pokličkou pohádek. Rozdělily se do skupin podle večerníčkových příběhů, nacvičily z nich úryvky, připravily rekvizity a zahrály ostatním spolužákům. V dalších dnech pak navštívily pohádkový les, ve výtvarné dílně vyráběly skřítky, ve skanzenu Rochus zkoušely uplácat cihlu z hlíny, sadily semínka, někteří vytočily hrnečky na hrnčířském kruhu. Pohádkový týden uzavřely páteční hledačkou ve městě. V centru Uherského Hradiště hledaly domovní znamení, jména, letopočty, zapisovaly je do tajenky. Odměnou jim byla truhla plná pokladů.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský