Pravidla zadávání práce na domácí výuku

Dnes (13. 3. 2020) byla rodičům na mail zaslána pravidla, jak v jednotlivých třídách budou dětem předávány materiály k výuce a jakým způsobem budou učitelé poskytovat dětem zpětnou vazbu k plněným úkolům. V případě, že jste mail nedostali, kontaktujte prosím třídního učitele. Pro rodiče (případně děti), kteří si s třídními učiteli domluví papírovou formu materiálů, bude škola otevřena vždy v pondělí od 11 – 12 hodin (učitelský vchod).

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský