Přednáška profesora Jana Hábla

V úterý 13. 12. 2022 bude mít v naší škole přednášku pro pedagogické pracovníky pedagog a komeniolog Prof. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

Pravé vzdělání pečuje o celého člověka,  o složku poznávací, mravní i duchovní,  protože výchova znamená učit znát dobré, chtít dobré a konat dobré, a to i když se nikdo nedívá. Více na: Komenský 2020

Prof. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. vystudoval filozo­fii výchovy při University of Wales. Věnoval se výzkumu v Komenského institutu v Praze a několik let působil také na univerzitě v Ústí nad Labem. Habilitoval v roce 2016 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Dlouhodobě působí na Katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty UHK. Přednáší v oborech na rozhraní pedagogiky, antropologie, etiky a historie vzdělá­vání.  Je autorem titulů odborných i krásných, např. Labyrint upgrade. Jinotajný román (nejen) pro děti (2015), Na charakteru záleží, problém učitelnosti dobra (2020), Lidskost není docela ztracena (nakl. P. Mervart 2019), Aby člověk neupadal v nečlověka (nakl. P. Mervart 2015), Učit (se) příběhem. (Host 2013), On being human(e) (Wipf&Stock 2017), Restoration of human affairs: Utopism or realism (Cascade Books 2021).  

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský