PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL A PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ

Žáci 9. ročníků se ve středu 14. listopadu zúčastní přehlídky SŠ v Uherském Hradišti. Přehlídka SŠ je přístupná také veřejnosti.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský