Prezentace knih - říjen

Za měsíc září a říjen měli žáci přečíst knihu, kterou si vybrali podle svého uvážení. Poslední týden v říjnu byl určen k jejich prezentaci. Všem dětem patří velká pochvala za představení a inspiraci svých knih ostatním spolužákům.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský