Přírodovědný klokan

soutěž pro podporu zájmu o přírodovědné a technické obory

  • Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.
  • Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.
  • Pravidla soutěže kategorií jsou obdobná jako v Matematickém klokanovi.
  • Z naší třídy se letos kategorie Kadet (8. a 9. ročník) zúčastnilo 7 žáků.
  • Soutěžící po dobu 40 minut řeší 24 soutěžních úloh
  • Každý soutěžící vstupuje do soutěže s 24 body · úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů) · za každou správně zodpovězenou otázku získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5) · za každou neřešenou úlohu nezíská ani neztratí žádný bod (0 bodů) · za každou špatně zodpovězenou úlohu se nepřičítá žádný bod, ale naopak se 1 bod odečítá (nikoli 3, 4 nebo 5 bodů)
  • Zadání úloh bude zveřejněno na https://kag.upol.cz/prirodovednyklokan/predchozi.html
Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský