PŘÍRODOVĚDNÝ POKUS

V průběhu podzimních měsíců děti zkoumaly podmínky života na Zemi. Pozorovaly fazole, zda vyklíčí a narostou, pokud jim některá ze základních podmínek bude chybět .

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský