Pro lepší představu

Jak jsme psali v týdenních plánech, chystáme letos tvořivé dílničky před Vánočním jarmarkem. Přikládáme několik fotek z minulých let, abyste si udělali představu, jak dílničky vypadají. Moc se těšíme, že se nám společně podaří připravit příjemné odpoledne pro děti, vyrobit pěkné výtvory a užít si neformální setkání. 

Pokud jste tvořiví a chtěli byste pro třídu vyrobit něco k prodeji na Vánočním jarmarku doma, tak je to také možné. 


"Každý rok pořádá naše škola Vánoční jarmark, letos v pátek 9. prosince. Třídy na jarmarku prodávají své výrobky, které vytvoří částečně ve škole a z větší části na společných dílničkách. Tyto dílničky pořádáme jako společnou předvánoční odpolední akci pro děti a rodiče ve škole. Je zvykem, že si podle možností jednotlivé výrobky, materiál a nářadí připraví a výrobu garantují rodiče. Mělo by jít o jednoduché ne příliš nákladné výrobky, které děti zvládnou vyrobit. S předstihem vás tedy oslovuji, kdo by měl zájem a možnost garantovat výrobu u jednoho stolečku, velmi nám to pomůže a přispěje k příjemné adventní atmosféře. Termín letošních dílniček je 1. prosince od 16 – 18 hodin a bude společný pro třídy MA, MB, MC." (z týdenního plánu č. 5)
Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský