Proběhla první Otevřená Zaalejka

V úterý 11.2.2020 proběhlo první odpoledne Otevřené Zaalejky.


Předškoláčci si s rodiči mohli vyzkoušet různé aktivity ve všech třídách 1.stupně i ve třídě Montessori výuky. Vyučující měli připraveny hravé prvky českého i anglického jazyka, matematiky, prvouky, grafomotoriky, hudební a tělesné výchovy. Také školní speciální pedagožka a školní psycholožka nabídly dětem k vyzkoušení zajímavé pomůcky.

Těšíme se na druhý termín Otevřené Zaalejky tentokrát ve čtvrtek 19. 3. 2020 od 16 hodin. Součástí bude prohlídka školy.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský