PROJEKTOVÝ DEN VZNIK ČESKOSLOVENSKA

SLAVÍME 100. VÝROČÍ NAŠÍ REPUBLIKY

V pátek 26. října se konal projektový den. V naší třídě jsme měli hned několik úkolů pro tento den. Jedna skupinka - kluci kopala jámu na zasazení národního stromu, další skupina dětí připravovala projektový den a zároveň se stala pro tento den skupinou lektorskou a poslední skupina se projektového dne aktivně účastnila. 

Projektový den začal tím, že jsme se sešli ve třídě a připnuli jsme si trikolóry, poté jsme se šli přezout do šaten. Venku před školou se totiž sadila lípa ke 100. výročí naší republiky. Všichni jsme se kolem lípy postavili a zpívali jsme písničku 100 let. 

Pak jsme šli do tělocvičny a rozdělili jsme se do skupinek. Každou skupinu vedl jeden z učitelů. Každá skupina začínala v jiné učebně. Skupiny měly vždy nějaké téma, které měli na starosti parlamenťáci. Já jsem byl pro tento den také parlamenťák. Celkem byla čtyři témata: Naši prezidenti, Móda a sport, Z historie a Vědci a vynálezci. U nás byla dílnička zaměřená na prezidenty.

Jako první u nás byla skupinka paní učitelky Řádkové. Skupina se nejprve seznamovala pomocí her, pak jsme začínali my.  Měli jsme připravené pracovní listy na prezidenty a různá video o prezidentech a celkově o historii. Před začátkem jsem měl docela trému, ale s každou skupino navíc tréma ustávala. Poslední skupina byla už úplně v pohodě. 

Ke stému výročí ČSR se projektový den velmi povedl.

Marek

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský