Učitelé

Puškáš Jakub

učitel anglický jazyk
učitel

572 432 905
puskas@zszaaleji.cz

Rozvrh hodin

Učitelství pro ZŠ jsem studoval na MU v Brně. Teorii ihned ověřovat v praxi či zobecňovat vlastní zkušenosti do obecnějších pravidel jsou postupy, které se snažím zprostředkovat dětem.  

Pokud jsou vhodné podmínky, je pro mne potěšením na děti ve škole mluvit co nejvíce anglicky. Výzvou je pro mne v dětech rozvíjet čtení a psaní anglických textů. Kromě učebnic si pomáhám současnou dětskou literaturou, různými výzvami či propojováním dětí s novými přáteli v zahraničí.
Kromě angličtiny jsem se několik let věnoval i studiu španělštiny, němčiny a litevštiny a současně výuce francouzštiny a čínštiny. Snažím se na jazycích nehledat vědu a spíše dětem pomoci jazyk co nejdříve prokouknout a mít radost z jeho objevování. Zároveň si užívám i přípravu dětí na jazykové zkoušky až po nejvyšší C2.
Vedle samotné výuky je pro mne neméně důležité dát dětem prostor hledat způsoby, jak se ony samy nejlépe učí a současně společně objevovat zdroje jako aplikace, časopisy, seriály a ty efektivně uchopit. Cílem je podpořit schopnost dětí učit se samostatně a to zejména později na střední škole a dále v dospělosti.
Učení cizího jazyka a aktivity s ním spojené vnímám i jako nástroj k tmelení kolektivu třídy, rozvoji sebepoznání u dětí a vůbec učení se novým věcem. Více než dekádu jsem učil obchodní a technickou angličtinu ve firmách od managementu, přes nákupčí, až po marketing. Jsem schopen dětem přiblížit skrze cizí jazyk různá odvětví průmyslu. Jazyk je běh na dlouhou trať a příprava na budoucí úspěch dětí, ať už kariérní, sportovní, či umělecký, začíná dnes.


Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský