Recitační přehlídka

Poslední den prvního pololetí proběhla v naší třídě recitační přehlídka. Téměř všechny děti si připravily básničku. Některé vybíraly samy, jiným s výběrem pomáhali rodiče. Všem patří poděkování nejenom za výběr krásných, leckdy i humorných básní, ale také za pomoc s přípravou přednesu.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský