RECITAČNÍ PŘEHLÍDKA

Během ledna a února probíhaly recitační přehlídky ve třídách prvního stupně. V následujícím školním kole reprezentovali naši třídu Julinka Taláková a Tom Kollár. Básničky do třídního kola si děti vybíraly samy. Hodnocení probíhalo formou kritérií, která si společně předem stanovily.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský