REVOLUTION TRAIN

projekt k primární protidrogové prevenci

V pondělí 1. dubna  žáci osmých ročníků nastoupili do multimediální vlakové soupravy REVOLUTION TRAIN. Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníky vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislost
​​​​​​​a inspirovat jej k pozitivním životním volbám.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský