Sběr papíru

Dne 23.11. proběhne sběr papíru. Větší množství, prosím, odevzdávejte ve Sběrných surovinách na Průmyslové ulici

realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský