Sluňákov

Ve dnech 15. - 17. dubna proběhl třídenní environmentálně zaměřený pobyt žáků 8. ročníku na Sluňákově.

Od pondělí 15. dubna do středy 17. dubna probíhal environmentálně zaměřený pobyt žáků 8. ročníku na Sluňákově. Během tří dnů jsme se seznámili s nízkoenergetickým domem, kde jsme byli ubytováni. Nalovili jsme různé druhy bezobratlých živočichů v tůňkách Litovelského Pomoraví. Zamýšleli jsme se nad dopady neustálého nakupování nového oblečení a co my, jako spotřebitelé můžeme udělat pro snížení negativních dopadů na lidi i přírodu. Zažili jsme neopakovatelné zážitky při stavbě a vyplutí voru a prohlédli jsme si některé stavby v přírodní galerii Domu přírody Litovelského Pomoraví. K tomu všemu spousta her, zábavy, táborák i výlet do noční Olomouce. Náramně jsme si to všechno užili!

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský