SMETANOVY SADY

Den Země

Pátek 22. dubna patřil planetě Zemi. Tradiční celosvětové oslavy Dne Země si po dvouleté „covidové“ pauze připomnělo také město Uherské Hradiště. Tradiční výchovně vzdělávací a osvětová akce se konala od 8:30 do 13:00 hodin
v parku Smetanovy sady v Uherském Hradišti.

Celou akci organizoval Dům dětí a mládeže v Uherském Hradišti. Na programu byla ukázka dravců s odborným výkladem, na které se děti zdržely nejdéle J

Dále žáci plnili úkoly na naučné stezce, které si třídy mohly projít samy. Za úspěšné absolvování stezky dostaly děti placky na památku a učitelé metodické materiály. Tato naučná stezka s různými úkoly nesla název „Příroda v našem městě“. Během celého programu plnily děti nejen úkoly, ale vyzkoušely si různé aktivity a hry spojené s přírodou a ochranou přírody. Správné odpovědi úkolů na různých stanovištích děti vybíraly ze tří možností a správná odpověď skrývala písmenko do tajenky. Jako bonus na všech stanovištích byl nachystán QR kód, pod kterým se skrývaly informace k daným stanovištím, zvuky zvířat a  ptáků. Všem dětem se podařilo tajenku vyluštit
a za její vyluštění dostala každá skupinka drobný dárek. Po ukončení programu jsme si společně akci zhodnotili, nafotili jsme fotky dravců, jednotlivých stanovišť a svých spolužáků
J.


Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský