T. G. Masaryk + Václav Havel

Stále slavíme 100 let vzniku naší republiky

V předvánočním čase jsme zavítali do Kina Hvězda, abychom se zúčastnili promítání filmů o prezidentech T. G. Masarykovi a Václovi Havlovi, na které navázala diskuse. 

Film: TGM OSVOBODITEL
Československo. 1990. Věra Chytilová.

Režisérka Věra Chytilová, známá především jako autorka hraných filmů, v průběhu své kariéry natočila několik pozoruhodných esejistických dokumentů. Záhy po sametové revoluci to byl životopisný snímek věnovaný T. G. Masarykovi. Vznikl jako střihový dokument v rekordně krátkém čase mezi 17. listopadem 1989 a 7. březnem 1990, na který připadlo 140. výročí Masarykova narození. Chytilové se podařilo vytvořit plastický portrét prvního československého prezidenta pomocí kombinace archivních záběrů s vlastními dotáčkami a komentářem v působivém přednesu Miroslava Macháčka. Vloženy jsou též výpovědi Masarykových vnuček a pravnuka. 

Kontext:
Film byl natočen z iniciativy Československého filmového ústavu (předchůdce Národního filmového archivu), který k němu poskytl řadu materiálů. Na slavnostní premiéře v kině Blaník jej režisérka uvedla slovy: „V mém dětství bylo slovo prezident synonymem pro člověka těch nejskvělejších vlastností. Později mě toto přesvědčení opustilo. Teprve nyní toto slovo zase začíná nabývat smyslu a ztraceného významu.“

Film: OBČAN HAVEL
Česká republika. 1994–2007. Pavel Koutecký.

Film Občan Havel nahlíží do zákulisí politických i soukromých dramat prezidentského období Václava Havla. Diváci uvidí jeho nervozitu při první volbě českého prezidenta či trápení při nácviku prezidentské děkovací řeči, poznají, že umí recitovat Šrámkův Stříbrný vítr nebo nalít Miloši Zemanovi becherovku. Kamera jej ale sleduje i v situacích, kdy se dokáže pěkně rozčílit a zanadávat na špatně ušité košile. Ve filmu bude také konečně rozluštěno několik dlouholetých záhad české politiky – jak se podařilo Václavu Klausovi proniknout do jazzového klubu a kdo posadil Jacquese Chiraca vedle první dámy. Stejně jako v životě Václava Havla hrají i ve filmu o něm důležitou roli obě jeho manželky, Olga a Dagmar, objeví se zde jeho přátelé a spolupracovníci, světoví i čeští politici, ale i členové skupiny Rolling Stones. Režisér Pavel Koutecký začal film natáčet v roce 1992 a sledoval prvního českého prezidenta více než třináct let. Premiéry svého nejzajímavějšího a největšího filmu se bohužel Koutecký nedočkal. Po jeho tragické smrti na jaře 2006 se dokončení filmu ujal režisér Miroslav Janek spolu se svou ženou, střihačkou Toničkou Jankovou.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský