Technický jarmark

přiblížení studia technických oborů

9. listopadu se zájemci z naší třídy zúčastnili Technického jarmarku, který každoročně organizuje Krajská hospodářská komora Zlínského kraje. Cílem akce je předvést žákům technologie a pracovní pozice v technických a přírodovědných oborech současnosti a ukázat praxi návštěvou ve firmě a následně prostřednictvím prezentace střední školy/učiliště pomoci ve výběru vhodného učebního oboru. My jsme navštívili a zhlédli praxi ve firmě Aircraft Industries a představili se nám střední školy : SŠ letecká Kunovice, SOŠ a Gymnázium Staré Město, Střední odborné učiliště Uherský Brod. 

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský