"To je zákon, kámo!"

V pondělí 11. listopadu proběhl pro žáky 9. ročníku návazný program protidrogového vlaku REVOLUTION TRAIN. Koordinátor programu Bc. Vlastimil Kašpar pomocí videoukázek a příběhů ze života interaktivní formou upozorňoval na rizika závislosti a škodlivost návykových látek a zdůrazňoval osobní zodpovědnost každého člověka a respektování zákonů.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský