Třídenní výlet

Chata Macocha

24. - 26. června  jsme si užili školní výlet 8. A a 8. B na Chatě Macocha v Moravském krasu. 

PROGRAM VÝLETU

1. den 24.6. 2019:

do 13,00 - příjezd na Chatu Macocha, ubytování, převzetí vstupenek

13,45  - pěší přesun Křenkovou stezkou k Domu přírody Moravského krasu

15,00  - vstup do Domu přírody Moravského krasu, komentovaná prohlídka a 3D film

16,30  - přesun do Skalního mlýna, vláčkem

16,45  - přesun vláčkem a lanovkou do Chaty Macocha

18,00  - večeře

2. den 25.6. 2019:

8,00    - snídaně

9,00    - pěší přesun do přírodního areálu Velká Dohoda, místo oběda dostaneme obědový balíček s nápojem 0,5 l, trasa vede po značených turistických cestách s převahou lesních cest mimo automobilovou dopravu, délka trasy cca 5 km, mapu obdržíme při příjezdu na Chatu Macocha

11,00   - program v areálu Velká Dohoda – doba trvání cca 3 hodiny, všechny informace o areálu, najdete na www.velkadohoda.cz

           - Lanový park - pobavte se s dětmi

            - lanový park na deseti kůlech, s deseti horními a 7 nízkými překážkami,

           postavený na dně lomu pro děti i dospělé.

           - Škola v přírodě - seznamte se s okolní přírodou

           dosud instalováno pět panelů botaniky

           okruh s místním průvodcem

           - prohlídka jeskyně s přilbou

           - naučný kvíz o ceny

14,00  - přesun zpět do Chaty Macocha

16,00- zpět na Chatě Macocha, osobní volno  

18,30 - večeře

3. den 26.6. 2019:

7,30    - snídaně

9,30    - přesun lanovkou k Punkevním jeskyním         

10,20- vstup do Punkevních jeskyní

11,20- přesun k Chatě Macocha lanovkou nebo pěšky naučnou stezkou

12,00  - zpět na chatě, oběd, ukončení výletu.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský