Učitelé

Valenta Dalibor

učitel fyzika, pracovní výchova, informatika
třídní učitel VI.C

572 432 927
valenta@zszaaleji.cz

Rozvrh hodin

Mysl dítěte je přirozeně zvídavá a otevřená. Dětské otázky jsou velmi často shodné s nejzákladnějšími otázkami přírody, se kterými si lámali nebo stále lámou hlavu přední světoví vědci: „Jak je velký vesmír?“ „Jak to, že vlajka ve větru vlaje?“ „Jak může čmelák letět s tak malými křídly?“ „Kde se vzala gravitace?“ Mojí prací a současně radostí je společné hledání odpovědí na podobné dětské otázky.

Snažím se propojovat teorii s praxí, fyziku s pracovní výchovou, abychom si mohli smysluplně odpovědět i na často kladenou dětskou otázku: „K čemu mi to v životě bude?“ Mým cílem je ukázat dětem svět vědy a techniky, různé směry, ve kterých se může člověk s podobnými zájmy realizovat.

Ostatním žákům s jinými zájmy pak ukázat, že každý může zvládnout různé druhy technických činností užitečných pro život, že i tento vědní obor má co zajímavého nabídnout.

Za pracovní úspěch považuji moment, kdy se mi podaří žáka nadchnout tak, že pracuje pro radost z výsledku vlastní činnosti, diskutuje a argumentuje pro radost z objevování něčeho nového, ne jen pro dobrou známku.


Elektrická práce, výkon, účinnost - Úlohy k procvičení
10.05.2019
Účinnost - Prezentace
10.05.2019
Výkon elektrického proudu - Pracovní list
10.05.2019
Výkon elektrického proudu - Prezentace
10.05.2019
Elektrická práce - Pracovní list
10.05.2019
Elektrická práce - Prezentace
10.05.2019
Paralelní zapojení rezistorů - Pracovní list
10.05.2019
Paralelní zapojení rezistorů - Prezentace
10.05.2019
Sériové zapojení rezistorů - Pracovní list
10.05.2019
Sériové zapojení rezistorů - Prezentace
10.05.2019
Ohmův zákon - Úlohy
10.05.2019
Voltampérová charakteristika rezistoru - Prezentace
10.05.2019
Ohmův zákon - Prezentace
10.05.2019
Elektrický odpor, vlastnosti vodiče - Prezentace
10.05.2019
Měření elektrického napětí - Pracovní list
10.05.2019
Elektrické napětí - Prezentace
10.05.2019
Měření elektrického proudu - Pracovní list
10.05.2019
Měření elektrického proudu - Prezentace
10.05.2019
Elektrický proud - Prezentace
10.05.2019
Elektrický obvod - Prezentace
10.05.2019
Elektroskop - Pracovní list
10.01.2019
Elektrování těles třením - Prezentace
10.01.2019
Elektrický náboj, el. pole - Prezentace
10.01.2019
Pohybová energie - - Pracovní list
14.12.2018
Pohybová energie - Prezentace
14.12.2018
Polohová Energie - Pracovní list
14.12.2018
Polohová Energie - Prezentace
14.12.2018
Mechanický výkon - Pracovní list
14.12.2018
Mechanický výkon - Prezentace
14.12.2018
Mechanická práce - Pracovní list
14.12.2018
Mechanická práce - Prezentace
14.12.2018
Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský