Učitelé

Vanďurková Magdalena

učitelka výtvarná výchova
učitelka

572 432 900
vandurkova@zszaaleji.cz

Rozvrh hodin

Umění a tvorba je pro mě celoživotním posláním. Proces tvorby je komunikací mezi žákem a učitelem. Považuji za důležité, že ve své tvorbě může každý vyjádřit své pocity svobodně. Jinými slovy, ve tvorbě není nic špatně.  Pro mě je podstatné, aby se žáci naučili nejen zajímavé výtvarné techniky, což jim s radostí zprostředkuji, ale především aby se dokázali pomocí tvorby také odreagovat a dobře spolupracovat ve skupině.

Výtvarná činnost by měla být pro člověka jistým ventilem, emočním prožitkem. Je důležité nebát se experimentovat s výtvarnými prostředky. Učit se poznávat sama sebe skrze výtvarný proces. Děti se postupně mění, dospívají a prožívají nové zkušenosti a to se promítne v jejich výtvarné tvorbě.

Ráda bych, aby se žáci do mých hodin výtvarné výchovy těšili, naučili se spolu sdílet své zážitky a prožitky skrze výtvarnou tvorbu. Sama se tvorbou zabývám již od dětství. Pravidelně svá díla vystavuji a práce s dětmi je pro mě velkou inspirací. Proces tvorby má terapeutický potenciál. Arteterapie je činnost, která vede žáky k uvolnění tvořivých sil a vnitřní tenze. Učí rozvíjet fantazii, smysl pro estetično, sebedůvěru, navazování dobrých vztahů s vrstevníky. V neposlední řadě poskytuje arteterapie možnost postupně zpracovávat stresovou zátěž.


Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský