Voda - život v každé kapce

Žáci 6. ročníků se v měsíci listopadu zúčastní výukového programu "Voda - Život v každé kapce".

Během programu se žáci seznámí s tématy: koloběh vody; rozložení vody na planetě Zemi; skupenství vody; význam a dostupnost vody; znečištění a úpravy vody; šetrná spotřeba vody.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský