Vyhlášení absolventských prací

Dnes byla vyhlášena témata na absolventské práce pro žáky 9. ročníku. Pokud si student nezvolí z nabízených témat, může se dohodnout s garantem na tématu dle svého výběru. Termín pro přihlášení se ke garantovi je do 11.1.2019.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský