Výjezd projektu ERASMUS do Velké Británie

Devět dětí i s dvěma učitelkami se dnes v podvečer vrátily z cesty do Walesu. Mnohé z nich letěly poprvé letadlem. Vrátily se plni zážitků – Liverpool, rafty, lanové centrum, týden v anglických rodinách, v anglické škole …

Dnešním rozhodnutím vlády děti, učitelky i rodinné příslušníky po příjezdu cestovatelů domů čeká 14ti denní karanténa.

Součástí projektu Erasmus je výjezd do Velké Británie, do partnerské školy Bodnant Community School v Prestatynu. Žáci budou navštěvovat vyučovací hodiny a budou mít možnost poznat systém anglického školství. Mimo to navštívíme mnoho zajímavých míst a společně budeme pracovat na projektu týkajícího se Žákovského parlamentu.

Ubytování a strava bude zajištěna v hostitelských rodinách. Žáky budou na výjezdu doprovázet učitelé naší školy (Kristýna Horáková, Kateřina Pálková). Letíme z Vídně do Manchesteru a do Vídně na letiště se budeme dopravovat vlakem. Na letišti v Manchesteru bude pro nás přistaven autobus, který nás odveze do hostitelských rodin v Prestatynu.

[1. den - den odjezdu]

Náše druhé setkání projektu Erasmus začalo na vlakovém nádraží ve Starém Městě, vyrazili jsme směr Vídeň letiště - odkud jsme letěli do Manchesteru. Náš první let jsme si užili, viditelnost byla vynikající, turbulence žádné a přistání v Manchesteru hladké. V Manchsteru jsme se přivítali s Anglií, přesedlali jsme na vlak a po dvou hodinách jsme dorazili do cíle naší cesty - Prestatyn. Tady nás už čekali hostitelské rodiny a staří známí z navštěvy na naší škole. Přivítali jsme se a vyrazili do našich nových domovů. Partnerské školy z Lotyška a Španělska dorazili do Prestatynu před půlnocí. Už se moc těšíme na zítřejší setkání s nimi v Bodnant Community School.

[2. den - Den ve škole]

V pondělí nás Bodnant Community School přivítala na ranním setkávání, kde jsme spolu s ostatními zapojenými zeměmi představili naše školy. Žáci velšské školy nám zazpívali na přivítanou písničky v angličtině a ve velšštině. Poté se naši žáci vydali se svými partnery do hodin.

Po obědě se nám představili zástupci žákovského parlamentu na Bodnantské  škole a seznámili nás se svou prací v ŽP. Na závěr odpoledne jsme si prohlédli školu a děti si zahrály se svými partnery teambuildingové hry.

Poté byl pro ně zorganizován program, který se lišil podle rozvrhu partnerů. Buď odpolední klub vaření nebo bowling.


Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský