Výuka žáků 1. - 5. ročníku od 25. 5. 2020

V tomto čláku najdete informace o výuce žáků 1. - 5. ročníku

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za vyjádření předběžného zájmu o zařazení dětí do vzdělávacích skupin od 25.5.2020. V této chvíli je nutné vyplnit a do 18.5.2020 zaslat zpět závaznou přihlášku, která je přílohou tohoto emailu. Poté Vám do  pátku 22.5.2020 zašleme přesné rozdělení vzdělávacích skupin, nástup dětí do školy, ukončení výuky a informace o tom, jak budou probíhat aktivity po vyučování (školní družina). Je potřeba, aby děti nastoupily přesně v daný čas, pokud by přišlo dítě do školy později, nebude mu vstup do školy umožněn.

Pro výuku budou děti dle pokynů MZ a MŠMT rozděleny do skupin max po 15 dětech. Složení skupin bude neměnné a po 25.5.2020 již není možno dítě do skupiny zařadit.

Při rozdělení budou děti vždy s dětmi stejného ročníku. V tuto chvíli neznáme přesné rozdělení dětí, to bude zřejmé až po závazných přihláškách. Jedno z kritérií dělení dětí do skupin je jejich přítomnost ve ŠD. Děti navštěvující ŠD děti budeme v daném ročníku slučovat do stejné skupiny, protože podle pokynů MZ, se nesmí skupiny dětí během dne míchat. Výuku budou vést třídní učitelé nebo asistenti pedagoga (dle počtu skupin v ročníku).

Abychom co nejvíce omezili setkání většího počtu dětí, bude i začátek výuky rozložen od 8 do 9 hodin. Děti budou ve škole minimálně 3 hodiny tak, aby bylo možno rozvolnit jejich nástup do jídelny. Děti budou po celý den ve třídách s možností jít do atria.

Pro omlouvání absence dětí platí stejná pravidla jako při běžné výuce. Je potřeba absenci nahlásit neprodleně TU.

Pavilon družin se nebude pro odpolední činnosti využívat. Děti, které budou navštěvovat ŠD, se po obědě opět vrátí do tříd.

Veškeré činnosti se budou řídit pokyny, které naleznete na stránkách školy (ochrana zdraví a provoz ZŠ).

Při prvním vstupu do školy, je potřeba, aby dítě přineslo čestné prohlášení. Bez tohoto prohlášení nemůže být vpuštěno do školy.

Dítě, které bude navštěvovat školu, musí mít přezůvky, 2 roušky, krém na ruce.

Info pro rodiče, jejichž děti budou navštěvovat ŠD.

Děti budou po obědě nazpět odvedeny do třídy, kde bude probíhat činnost ŠD.

Děti budou mít možnost odpoledne trávit čas v atriích (tak aby se různé skupiny nemíchaly).

Děti budou ŠD opouštět v předem daných časech, vždy v hodinových intervalech – platí jak pro děti, které budou mít podepsáno, že mohou ze ŠD odcházet samy, tak pro děti, které si budou ze ŠD vyzvedávat rodiče. Toto opatření bylo nutné přijmout z hlediska organizace a dodržení ochrany zdraví. Rodičům nebude vstup do školy umožněn.

Info pro rodiče, jejichž děti budou navštěvovat ŠJ.

Děti potřebují mít u sebe čip.

Obědy se budou objednávat jen přes web nebo na email vedoucí školní jídelny (Dana Paravanová).

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský