Začátek školního roku

V pondělí 3. září jsme zamířili po dvouměsíčních prázdninách do školy. Počasí nám nepřálo, proto jsme se sešli v tělocvičně – prváčci, šesťáci, deváťáci. Vyslechli jsme proslov pana ředitele, pana starosty, zazpívaly deváťačky a nejstarší žáci školy odvedli ty nejmladší do tříd. My šesťáci jsme trefili sami, přemístili jsme se rychle do nové učebny a obsadili místa podle svého výběru.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský