Žáci učí žáky

oslava Dne učitelů

Také naše třída se zapojila do oslavy Dne učitelů, která spočívala v tom, že tento den učily jen děti. Už dva týdne předem jsme se domlouvali s učiteli, které hodiny odučíme. Učili jsme na prvním i na druhém stupni, někteří z nás si troufli učit i naši třídu a další z nás učili i tři hodiny v kuse.

Do naší třídy přišly na hodinu českého jazyka paní učitelky ze čtvrté třídy. Byly na nás tři. Nejprve zjišťovaly, zda máme splněnou práci z předcházející hodiny. Odborný článek k našemu vynálezu přenesení včelích vlastností na člověka. Nejprve se nám nechtělo daný text prezentovat, ale paní učitelky ze čtvrté třídy byly neoblomné. Vyslechly si tedy odborné články jednotlivých skupin a pokračovaly dál.

Zadaly nám náhodná slova, ze kterých jsme měli sestavit krátký test. A pak došlo na opakování vyjmenovaných slov. Vyvolávaly nás k tabuli a zkoušely nás z vyjmenovaných slov. Měly s námi spoustu práce, protože řady vyjmenovaných slov už si málokdo z nás pamatoval a občas také musely usměrňovat naše chování.

Na závěr nám nadiktovaly krátké pravopisné cvičení na vyjmenovaná slova a my jsme se nestačili divit, jak je český jazyk 4. třídy obtížný.

Další den nám přinesly opravená pravopisná cvičení a říkaly nám, že je z nás ještě celé odpoledne bolela hlava. My jsme jim poděkovali, že to s námi celou hodinu vydržely.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský