Žáci učí žáky

28.března na Den učitelů děti zkusily vyučovat svoje spolužáky. Pečlivě si připravily náplň hodin nejen v naší třídě. Zjistily, že vyučování není tak jednoduché, jak z lavice vypadá. :-)

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský