Žákovský parlament 1. stupně

KDYBYCH BYL PANEM ŘEDITELEM, TAK BYCH…..

Na schůzce ŽP jsme se vcítili do role pana ředitele a zapojili svoji představivost. V „Talk bublině“ jsme dokončili větu  - KDYBYCH BYL PANEM ŘEDITELEM, TAK BYCH….. a vzešly z toho tyto zajímavé nápady:

 • zařídil malé školní zoo, zástupci ŽP by se o zvířata starali
 • zařídil, ať má každá třída školního maskota nebo zvířátko
 • navštěvoval všechny třídy, ať vím, co se tam děje
 • nabídl kroužek archeologie
 • nabídl více zajímavých kroužků
 • zařídil, ať máme 4 hodiny tělocviku
 • zařídil, ať máme místo čtyř hodin jazyka českého jiný předmět
 • koupil školní autobus
 • zavedl počítačové hry jako volitelný předmět
 • zavedl delší hlavní přestávku
 • zařídil, aby jednou v roce každá třída vymyslela divadelní představení
 • zavedl divadelní kroužek
 • zavedl více možností jídla na oběd (alespoň polévek)
 • každý pátek povolil mobily
 • rozšířil nabídku vyučovacích předmětů

Na závěr jsme návrhy zhodnotili a bavili se o tom, zda některé z těchto nápadů můžeme jako žákovský parlament ovlivnit a jestli se jimi chceme dále zabývat, například nějakým projektem. Vše jsme si sepsali a máme v plánu s panem ředitelem prodiskutovat.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský