Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče, zveřejňujeme organizační pokyny ohledně zápisu do 1. ročníku na naší škole. Zápis do 1. tříd proběhne prezenčně v pátek 5. a v sobotu 6.dubna 2024. Rezervace termínu k zápisu probíhá elektronicky od 6. 3. do 31. 3. 2024. Rezervaci vyplňte i v případě, že mělo dítě v loňském roce odklad.POZVÁNKA K ZÁPISU

Milé děti, milí rodiče, zveme Vás k zápisu do 1. ročníku, tentokrát na téma Mach a Šebestová. 

Dle § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zápis je určen pro děti narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Možnost přijetí ke školní docházce mají i děti, které dosáhnou věku 6 let v období od 1. 9. 2024 do 31. 12. 2024, pokud k žádosti o přijetí současně doloží doporučení školského poradenského zařízení. Děti, které dosáhnou věku 6 let v době od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025, mohou být přijaty ke vzdělávání pouze za předpokladu, že k žádosti o přijetí doloží doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Postup při žádosti o přijetí:

 1. Vyplňte, prosím, elektronickou přihlášku - tato přihláška slouží k rezervaci termínu zápisu (POZOR ve druhém kroku přihlášky k zápisu zvolte místnost dle preference - Montessori nebo Běžná třída). Nezapomeňte ve druhém kroku potvrdit - DOKONČIT REGISTRACI - NÁVOD NA VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY. Po vyplnění přihlášky Vám přijde potvrzovací email (mail může spadnout i do nevyžádané pošty).

 2. Stáhněte si Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 a Dotazník pro rodiče žáka. Prosím vyplňte oba tyto dokumenty.
 3. K zápisu potřebujete občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
 4. Všechny dokumenty (Žádost o přijetí, Dotazník pro rodiče žáka, rodný list dítěte a občanský průkaz) přineste s sebou k zápisu.
 5. O žádostech bude rozhodnuto ve správním řízení do 30. dubna 2024
  a budete o něm informováni dle registračních čísel prostřednictvím webové stránky školy nebo vyvěšením na hlavním vchodu školy. Registrační číslo Vám bude sděleno emailem po odeslání elektronické přihlášky.
 6. Pokud se dítě nemůže zúčastnit zápisu v daných dnech, oznamte tuto skutečnost mailem na adresu holcikova@zszaaleji.cz. Dohodneme se na náhradním termínu.

Postup při žádosti o odklad:

Pokud chcete podat žádost o odklad a nebudete se účastnit zápisu, informujte prosím školu mailem do 31. března 2024 na adresu holcikova@zszaaleji.cz

 1. Stáhněte si Žádost o odklad školní docházky pro školní rok 2024/2025 a Dotazník pro rodiče žáka. Dokumenty prosím vyplňte.  
 2. Přiložte také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 3. Okopírujte rodný list dítěte (nemusí být ověřená kopie). Po ověření Vámi uvedených údajů bude kopie rodného listu školou skartována. (Kopie rodného listu slouží pouze k ověření totožnosti účastníka správního řízení.)
 4. Všech pět dokumentů (Žádost o odklad, Dotazník pro rodiče žáka, kopii rodného listu, doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa) odevzdejte v termínu do 31. května 2024 do naší školy jedním z následujících způsobů:
     - datovou schránkou: du7mtq2
     - e-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)           info@zszaaleji.cz
     - poštou (doporučený dopis)
     - vhodit do schránky (schránka je umístěna na hlavních dveřích
        žákovského vchodu školy)
 5. O žádostech bude rozhodnuto ve správním řízení počátkem června 2024. Rozhodnutí o odkladu Vám bude zasláno na Vámi uvedenou kontaktní adresu.
 6. Jestliže ještě nemáte k dispozici doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa, zašlete žádost bez těchto dokumentů a dodejte je ihned, jakmile je obdržíte.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte zástupkyni ředitele Marii Holčíkovou – holcikova@zszaaleji.cz, tel.: 572 432 902

Těšíme se na setkání

Vratislav Brokl, ředitel školy

Kontaktní údaje:

Datová schránka školy:  du7mtq2

E-mail: info@zszaaleji.cz

Adresa: Základní škola, Za Alejí 1072, 68606 Uherské Hradiště

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský