Učitelé

Zimčíková Gréta

učitelka anglický jazyk, občanská výchova
učitelka

572 432 905
zimcikova@zszaaleji.cz

Rozvrh hodin

Dnešní globalizovaný svět se mění neuvěřitelnou rychlostí. Rodina a škola může pro děti být tím záchytným bodem, jenž jim umožní porozumět lidem a událostem, které kolem sebe mohou vidět a vnímat.

Myslím si, že každý člověk se má stále co učit a díky tomu může pochopit nejenom více věcí týkajících se našich životů, ale rovněž pomoci k tomu, aby se svět vyvíjel lepším směrem. Já sama chci alespoň malým kouskem přispět a to tím, že budoucím generacím budu předávat nejen znalosti a zkušenosti, ale také ty správné hodnoty.

Volný čas ráda trávím s rodinou a přáteli. Velmi ráda chodím do přírody a na různé výlety, jak v blízkosti domova, tak i v zahraničí. Rovněž mě baví studium cizích jazyků. Z tohoto důvodu chci zábavnou formou předat svým žákům vědomosti z této oblasti, aby je oni sami mohli zúročit, ať už při cestování nebo v rámci dalšího studia.

Chci být učitelkou, která bude pro žáky fungovat jako průvodce, který je bude inspirovat a motivovat k tomu, aby porozuměli, že vzdělání jim může umožnit poznat nejen sebe samé, ale také to, jakým směrem se v životě ubírat.


Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský