Zkoušky Cambridge A2 Key

V úterý 4. října 2022 se na Základní škole Za Alejí uskutečnilo slavnostní předávání certifikátů ze zkoušek Cambridge A2 Key. Gratulujeme všem žákům, kteří šli do této výzvy a během celého minulého školního roku se na složení jazykové zkoušky z angličtiny připravovali. Všichni kandidáti byli úspěšní, většina přesáhla požadovanou jazykovou úroveň a získala úroveň B1 odpovídající standardům maturitní zkoušky.

Poděkování patří vyučujícím angličtiny ZŠ Za Alejí, lektorům Jazykové školy David Samec  - Ing. Markétě Niklové a rodilému mluvčímu Christopherovi Odiase, kteří žáky na tento formát zkoušky připravovali. Největší část práce museli odvést svou zodpovědnou přípravou sami žáci.

Přejeme jim, aby pro ně v budoucnu angličtina byla nejen cílem, ale především prostředkem k získávání znalostí z nejrůznějších oborů, zkušeností a kontaktů napříč celým světem.

Mgr. Eva Samcová, ředitelka JŠ  anglictina-uh.cz

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský