21. 11. 2022 Sex je náš, když ho znáš

V kině Hvězda jsme si poslechli přednášku Doc. PhDr. Dr. phil. Laury Janáčkové, CSc., která je docentkou klinické psychologie v Sexuologickém ústavu. Tato přednáška se týkala sexuální výchovy žáků posledních ročníků ZŠ a studentů SŠ. Zabývala se vývojem sexuality od narození, fenoménem lásky a výběru partnera, problematikou a riziky aktivního sexuálního života. Zvláštní pozornost byla věnována tématům pohlavně přenosných chorob, nechtěného těhotenství, sexuální kriminality včetně zneužívání nezletilých.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský