25.5.Projekty o bezobratlých živočiších

Rozhodli jsme se prozkoumat různé bezobratlé živočichy společně s ostatními. Hledali jsme i různá nej.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský