29. května - chromatografie barev

Děti si pomocí jednoduchého pokusu vyzkoušely, že černá není jen černá. Velmi je to bavilo a bádání si užívaly.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský