Adaptační pobyt

První společné chvíle, noví kamarádi a plno zážitků na Kopánkách. K aktivitám jsme se svolávali písničkou Hlídač krav. A pak už nás čekalo tvoření mandal z přírodních materiálů, hry na louce, stezka odvahy, táborák, stavění domečků pro skřítky a jiné. Na závěr se děti rozdělily do tříd a přišly se představit rodičům s nově vytvořeným pokřikem.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský