Adaptační pobyt

V září jsme se zúčastnili adaptačního pobytu na Mlýnkách. Hráli jsme hry, pracovali na pravidlech třídy a hlavně jsme se více poznali. Tématem byli Keltové. Stavěli jsme keltská oppida, malovali keltské písmo - runy na kameny, nacvičili si pokřik a tanec kmene k táboráku. Na závěr pobytu jsme si užili stezku odvahy.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský