Adaptační pobyt - den třetí

Dnešní den byl výtvarný a geometrický. Dopoledne jsme si vyzdobili trička. Odpoledne se neslo v duchu Afriky, Egypta a řeky Nil. Hra na vytvoření si hranic pro vlastní políčko ve tvaru geometrického obrazce byla už jen zakončením. Společné hry pro dvojice a trojice dětí končily velkým smíchem.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský