ADAPTAČNÍ POBYT ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Seznamujeme se

Žákovský parlament vyrazil na svůj adaptační pobyt, který se konal ve dnech 24. - 26. září. První noc jsme strávili
v rekreačním areálu Mlýnky na Radějově, druhou noc jsme přespávali přímo ve škole. A stejně tak jako 
v předcházejících letech jsme vyrazili za finanční podpory SRPŠ.

Program letošního pobyt se nicméně trochu lišil. V minulém školním roce uspěl náš  žákovského parlament na půdě Senátu Parlamentu ČR a výhrou pro ŽP byl adaptační pobyt "na míru". Program zajišťovali lektoři z CEDu. Takže první den pobytu byl převážně seznamovací, stmelovací
a prožitkový.


Pracovat v pravém slova smyslu se začalo až ve škole. Zde jsme si oprášili pravidla, připravili plán práce na školní rok
a pomaličku se pustili do příprav na projektový den ke vzniku ČSR, který se uskuteční 26. října.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský