Adventní punčování

V pondělí jsme poslední vyučovací hodinu věnovali přípravě punče. Po přípravě lahodného moku žáci nabyté zkušenosti zúročili v českém jazyce při popisu pracovního postupu.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský