Cestovní kanceláře

Ve vlastivědě zpracovávaly děti ve dvojicích a jedné trojici kraj, který si vylosovaly. Informace sepisovaly podle předem dané osnovy a pak prezentovaly před třídou.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský