Čtvrťáci na dopravním hřišti

V pondělí 10. 6. jsme se vydali do Uherského Hradiště na dopravní hřiště. Čekala nás druhá část dopravní výchovy, která navázala na podzimní. Po zopakování pravidel silničního provozu následoval dvaceti otázkový test. Po vyhodnocení testu a svačině byly jízdy na dopravním hřišti, kde fungovaly semafory i železniční přejezd. Všichni se snažili dodržovat předpisy, vyzkoušeli si jízdu na kruhovém objezdu, dávání přednosti zprava atd.Všichni úspěšně absolvovali a za své snahy obdrželi průkaz cyklisty. Všem dětem přeji hodně šťastných kilometrů bez nehod.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský