Den Země

Ve čtvrtek 28. 4. 2022 jsme se vydali v rámci Dne Země na exkurzi do okolí Uherského Hradiště. Cílem pro nás byly lázně a jejich přilehlé mokřady v Ostrožské Nové Vsi.

Od samotného rána vypadal den velmi slibně. Slunce svítilo na obloze, všichni jsme se na výlet moc těšili. První kroky směřovaly na vlakové nádraží nedaleko školy. Ve vlaku jsme se příliš dlouho neohřáli, vystoupili jsme na první zastávce v Kunovicích, u muzea letadel.

U muzea jsme si vytvořili první stanoviště. Pomocí mapy jsme zaznačili, odkud započalo naše putování a kde se nyní nacházíme. Děti mezi sebou spolupracovaly a pomáhaly si. Některé se dozvěděly, jak v mapě poznají koleje a naučili se zorientovat v mapě. Poté následovalo povídání o muzeu letadel. Prohlédli jsme si, jaká letadla se zde nachází, našli jsme poslední letadlo, které do muzea přibylo. Jedná se o prezidentský speciál, který všechny zaujal svojí velikostí. U muzea jsme si také udělali zastávku na svačinu a po občerstvení jsme se vydali pěšky směrem k lázním.

V lázních jsme si prošli park, zkusili jsme najít zajímavé stromy a rostliny, které se v oblasti nachází. Povídali jsme také o přilehlých mokřadech a živočiších, kteří se zde vyskytují. Patří mezi ně skokan zelený, skokan hnědý, rosnička, ropucha nebo mlok. Poté jsme se vydali k pramenu na kolonádě. Vyzkoušeli jsme náš čich a vůni léčivé vody. Někteří vodu také okusili. Dozvěděli jsme se, jaké onemocnění se v lázních léčí a také, kde se v našem okolí nachází další léčivé prameny. Vše, co jsme se dozvěděli, jsme si zkusili společně poznačit do pracovních listů.

Den Země jsme si užili, líbil se nám čas strávený venku v přírodě a někteří poznali nové místo v okolí, které doteď neznali.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský