Den Země – štěrkopísky v Ostrožské Nové Vsi

Letošní Den Země proběhl na naší škole 25. dubna. Společně se žáky sedmého ročníku jsme absolvovali putování kolem štěrkopískových jezer v Ostrožské Nové Vsi. V pondělí ráno jsme se setkali na vlakovém nádraží, odkud jsme odjeli na místo naší terénní výuky. Již na začátku žáci projevili samostatnost při nákupu jízdenek. V Ostrožské Nové Vsi jsme se po vystoupení z vlaku vydali na trasu dlouhou 10 kilometrů. Procházeli jsme kolem Kunovské tabule a vodárenské nádrže. Tentokrát nám počasí příliš nepřálo. Téměř celou dobu vytrvale pršelo. To nám ztěžovalo plnění úkolů. Proto jsme využili bufet u jachtařského klubu, kde jsme se schovali před deštěm. Tady si žáci odpočinuli před další částí trasy a občerstvili se. Procházeli jsme kolem tzv. „průmyslového lesa“, který je nasázený v řadách, podobně jako kukuřice na poli. Současně jsme měli možnost vdechovat typickou vůni borovic. Naše putování jsme zakončili v areálu Slováckého dvora. Opět jsme využili možnost ukrýt se před deštěm. Usadili jsme se ke stolům na kryté terase a teprve tady žáci začali plnit úkoly a doplňovat do pracovních listů získané informace. Dozvěděli se spoustu zajímavostí. V Ostrožské Nové Vsi se našlo 35 nerostů. Místní specialitou je drahý kámen nazvaný „révait“ podle studenta Revaye, který ho objevil v roce 1982. Těžba štěrkopísku zde byla zahájena v roce 1955. Seznámili jsme se s novými pojmy. Dozvěděli jsme se, že sukcese je schopnost krajiny znovu zarůstat rostlinami. Slovní zásobu jsme si obohatili o termín biodiverzita, což znamená biologickou různorodost čili velké množství různých druhů rostlin i zvířat. Těžba štěrkopísku zásadním způsobem ovlivnila přetvoření krajiny. Vznikl významný zdroj vody pro celou oblast Uherskohradišťska. Území funguje jako zásobárna pitné vody, proto je vedené jako ochranné pásmo vodního zdroje, ve kterém platí přísná omezení kvůli znečištění. Voda je neustále čistá a kvalitní díky štěrkovému podkladu, který funguje jako přírodní filtr. Jezera dosahují v některých místech hloubku 19 metrů. Slouží také jako vyhledávaný potápěčský a rybářský revír. Žije zde především kapr, sumec, štika, úhoř, candát, plotice a cejn. Čas strávený v přírodě nám uplynul velice rychle. Naše putování jsme zakončili opět na nádraží v Uherském Hradišti.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský