GDPR

Dokument Politika ochrany osobních údajů (GDPR) formuluje základní cíle a zásady při zpracování a ochraně osobních údajů u Základní školy, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072 Dokument současně deklaruje vůli vedení základní školy informovat zaměstnance o významu ochrany osobních údajů a o jeho podpoře pro zavedení řízeného systému zpracování a ochrany osobních údajů, který je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“). Dokument vyjadřuje podporu vedení základní školy pro zavedení, provozování, hodnocení výkonnosti a neustálé zlepšování tohoto systému.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský