INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

průvodce přijímacím řízením po vyhlášení mimořádného opatření

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky, zejména usnesení č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým se zakázala osobní přítomnost žáků ve školách, připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb. + nově VYHLÁŠKA č. 232/2020 Sb. ze dne 6. května 2020.

V souborech najdete aktuální informace k přijímacímu řízení. 

Sledujte také informace na webových stránkách jednotlivých středních škol, které budou závazné.

Přejeme hodně úspěchu při přijímacím řízení.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský