Informace z třídní schůzky konané 20.11:2018

realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský